Profil verejného obstarávateľa

25.09.2013 22:10

Verejný obstarávateľ: Obec Záskalie

Sídlo: Záskalie 33, 017 05

Štatutárny zástupca: Štefan Šaradín, starosta

IČO: 00317934

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky:

Zverejnenie v profile: 25.9.2013

Bližšie informácie: v priloženom dokumente

 

 

Mod. ihriska.pdf (422184)