Zmena a doplnok č.1 k územnému plánu obce Zásaklie

28.01.2013 09:22

V prílohe predkladáme príložku výkresu Zmeny a doplnku č.1 k územnému plánu obce Záskalie