2017

Číslo faktúry Názov                                                                                                                       
50012017 Made Urbis 5001.pdf (214562)
50022017             Slovak Telekom, a. s. 50022017.pdf (261714)
50032017 Chudovský a. s. 50032017.pdf (260,8 kB)
50042017            Le Cheque Dejeuner s, r. o. 50042017.pdf (227593)
50052017 Obec Jasenica 50052017.pdf (189496)
50062017 PVS, a. s. 50062017.pdf (308922)
50072017 Slovak Telekom, a. s. 50072017.pdf (269805)
50082017 Chudovský, a. s. 50082017.pdf (263595)
50092017 SSE, a. s. 50092017.pdf (227617)
50102017 Narional Pen 50102017.pdf (363495)
50112017 Kooperativa poisťovňa, a. s. 50112017.pdf (430595)
50122017 Soza 50122017.pdf (263495)
50132017 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 50132017.pdf (230589)
50142017 Ives Košice 50142017.pdf (247345)
50152017 Chudovský, a. s. 50152017.pdf (268923)
50162017 Slovak Telekom, a. s. 50162017.pdf (277337)
50172017 EMVS Šaradín 50172017.pdf (228338)