2016

Faktúra za školenie BOZP  BOZP - 5001.pdf (182213)

Faktúra T-COM za služby pevnej siete 5002.pdf (345167)5013.pdf (340415)5025.pdf (255814)5034.pdf (260271)5038.pdf (280041)5042.pdf (273226)5047.pdf (264476)5052.pdf (246849)5058.pdf (264978)5067.pdf (362701)5076.pdf (278453)5081.pdf (262699)

Faktúra za systémovú podporu URBIS 5003.pdf (187731)5063.pdf (206351)

Faktúry za odvoz, zneškodnenie, uskladnenie odpadu Chudovský, a. s. 5004.pdf (271814)5005.pdf (240028)5011.pdf (272832)5012.pdf (244248)5021.pdf (265660)2022.pdf (237706)5032.pdf (283554)5033.pdf (234519)5036.pdf (273713)5037.pdf (240549)5040.pdf (260517)5041.pdf (240840)5048.pdf (259552)5049.pdf (234976)5051.pdf (255950)5059.pdf (256948)5068.pdf (256715)5077.pdf (271052)5079.pdf (261749)

Faktúry za elektrickú energiu 5006.pdf (275790)5010.pdf (224196)5050.pdf (184745)

Faktúry za úrazové poistenie 5007.pdf (382810)

Faktúry za členské príspevky 5008.pdf (231943)5024.pdf (237198)5045.pdf (197487)5073.pdf (328602)5080.pdf (230513)

Faktúry za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 5009.pdf (210777)5018.pdf (211478)5019.pdf (213365)5027.pdf (230380)

Faktúry od obce Jasenica 5014.pdf (208465)5029.pdf (205534)5046.pdf (204036)5065.pdf (199870)

Faktúry za nákup stravných lístkov 5015.pdf (240428)5043.pdf (232402)5061.pdf (245440)

Faktúry za montáž a opravu verejného osvetlenia 5016.pdf (241661)5066.pdf (267560)

Faktúry za poistenie majetku obce 5020.pdf (442329)

Faktúry za údržbu PC 5023.pdf (236125)5069.pdf (248282)5070.pdf (228098)5072.pdf (158644)

Faktúry za projektové dokumentácie 5026.pdf (209365)

Faktúry za spotrebovanú vodu 5028.pdf (294749)5044.pdf (284561)5060.pdf (281801)5082.pdf (290600)

Faktúry za dovoz 5030.pdf (405859)5078.pdf (418545)

Faktúry za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 5031.pdf (303034)

Faktúra za vypracovanie PHSR 5035.pdf (361616)

Faktúry DCOM 5039.pdf (232492)

Faktúry za nákup smetných nádob 5053.pdf (203150)

Faktúry za materiál, práce spojené s vyhotovením prístrešku na ihrisku 5054.pdf (251620)5055.pdf (177784)5064.pdf (250825)5071.pdf (276887)5074.pdf (360527)

Faktúry za nákup DHZ pomôcok 5056.pdf (267122)

Faktúry za systémovú podporu IVES 5057.pdf (254901)

Faktúry za altán 5062.pdf (215432)

Faktúra za reklamné tašky 5075.pdf (252238)