Profil verejného obstarávateľa

 
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti uzatvorenú s MP Profit PB, s. r. o. Zmluva MP Profit 27. 1. 2016.pdf (1511416)
 
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o združení finančných prostriedkov uzatvorenú s Občianskym združením Mikroregión Strážovské vrchy Zmluva MRSV.pdf (629490)
 
Obec Záskalie zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzva na predkladanie ponúk 2.pdf (595687)
Dátum zverejnenia 14. 1. 2016.
 
 
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Zmluva o dielo Projart.pdf (1513795)
Dátum zverejnenia 5. 1. 2016.
 
 
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit.pdf (1592233)
Dátum zverejnenia 5. 1. 2016.
 
 

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Zmluva o dielo - projektová dokumentácia.pdf (1044100)

Dátum zverejnenia 14. 12. 2015.

 

Obec Záskalie zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzva na predkladanie ponúk.pdf (569717)

Dátum zverejnenia 16. 12. 2015.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Záskalie

Sídlo: Záskalie 33, 017 05

Štatutárny zástupca: Štefan Šaradín, starosta

IČO: 00317934

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky:

Zverejnenie v profile: 25.9.2013

Bližšie informácie: v priloženom dokumente

Mod. ihriska.pdf (422184)

 

Verejný obstarávateľ: Obec Záskalie

Sídlo: Záskalie 33, 017 05

Štatutárny zástupca: Štefan Šaradín, starosta

IČO: 00317934

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie

Zverejnenie v profile: 27.9.2013

Bližšie informácie: v priloženom dokumente

Mod. cintorína.pdf (365541)

Verejný obstarávateľ: Obec Záskalie

Sídlo: Záskalie 33, 017 05

Štatutárny zástupca: Štefan Šaradín, starosta

IČO: 00317934

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Externý manažment: Modernizácia športového ihriska v obci Záskalie

Zverejnenie v profile: 14.10.2013

Bližšie informácie: v priloženom dokumente

Ext. man-ihrisko.pdf (452536)

Verejný obstarávateľ: Obec Záskalie

Sídlo: Záskalie 33, 017 05

Štatutárny zástupca: Štefan Šaradín, starosta

IČO: 00317934

 

Oznámenie o zadávaní zákazky

Názov zákazky: Služby externého manažmentu: Modernizácia verejného priestranstva  v obci Záskalie

Zverejnenie v profile: 21.10.2013

Bližšie informácie: v priloženom dokumente

Ext.man-cintorín.pdf (450370)

Obec Záskalie zverejňuje Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vyh. pon. ext man ihrisko.pdf (396862)

Obec Záskalie zverejňuje Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk Vyh. ponuky ihrisko.pdf (413581)

Obec Záskalie zverejňuje vyhodnotenie ponúk na služby externého manežmentu na dielo Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie Ozn. o výsl. Ext men. cint.pdf (391743)

Obec Záskalie zverejňuje vyhodnotenie ponúk na zákazku Modernizácia verejného priestranstva ozn. o vyhodnotení cen. ponúk rek. ver. priestranstva0001.pdf (414831)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo Modernizácia verejného priestranstva v Obci Záskalie Rekonhal- cint.pdf (1337645)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo Modernizácia športového ihriska v Obci Záskalie Rekonhal-ihrisko.pdf (1332079)

Obec Záskalie zverejňuje faktúry od Rekonhal, s. r. o. Faktúra Rekonhal č. 20150040001.pdf (1282430)
Faktúra Rekonhal č. 20150030001.pdf (1209029)
 

Obec Záskalie zverejňuje faktúry od Rekonhal, s. r. o. Faktúra Rekonhal č. 20150070001.pdf (1495593)
Faktúra Rekonhal č. 20150060001.pdf (1728390)
 

Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - projekt Modernizácia verejného priestranstva v obci Záskalie dodatok k zmluve 1.pdf (274767)

Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - projekt Modernizácia športového ihriska v obci Záskalie dodatok k zmluve 2.pdf (273422)