Oznamy

Zasadnutie krízového štábu - koronavírus COVID-19:

 
 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Záskalie: 

 

 

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)