Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - Informácie pre voliča.docx (18,7 kB)

Zapisovateľ voľby 2018 - Zapisovateľ - voľby 2018.pdf (118,2 kB)

Email obce - E-mail obce Záskalie.pdf (115,4 kB)

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)