Oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a voľby do orgánov samosprávy krajov 2022:

E-mail obce pre voľby, r.2022.pdf (137995)

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Oznámenie o určení počtu poslancov a voleb.obvod - Záskalie.pdf (133703)

Zapisovateľka voľby.pdf (236143)

 
 
 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Záskalie: 

 

 

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)