Oznamy

Zasadnutie krízového štábu - koronavírus COVID-19:

 

Voľba hlavného kontrolóra v obci Záskalie.pdf (582,3 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Oplotenie ihriska.pdf (901,8 kB)

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Záskalie: 

 

 

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)