Oznamy

Zverejnenie zámeru o predaji nehnuteľného predaja majetku obce dňa 15. 12. 2022:

 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Záskalie: 

 

 

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)