Oznamy

Informácie k Voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať sobotu 8. júna 2024:

www.minv.sk/?ep-vzory1
 

Utvorenie volebného okrsku v obci Záskalie: 

- v obci Záskalie je utvorený 1 volebný okrsok,

- volebná miestnosť je určená v kultúrnom dome v Záskalí, adresa: Záskalie 33, 017 05  Považská Bystrica 5.

Obecný úrad v Záskalí zverejňuje na web. stránke obce e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ako aj na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024:  zaskalie.obec@gmail.com

 

Zverejnenie zámeru o predaji nehnuteľného predaja majetku obce dňa 15. 12. 2022:

 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Záskalie: 

 

 

Oznámenie

 

Žiadosť - Zmena územného plánu - doplnok č. 2 Všeobecná žiadosť- doplnok.doc (24576)