Samospráva

 

Starosta obce:  František Koleno

Zástupkyňa starostu: Ing.Klaudia Gardianová

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Mária Gardianová

  2. Iveta Sedláčková

  3. Silvia Skrutková

  4. Ing.Klaudia Gardianová

  5. Tibor Michel

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ján Zigo

GDPR:  BROS Computing, s. r. o., Žilina

 

Administratívna pracovníčka:

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok: 07.30 - 15.30

Štvrtok:     07.30  -15.30