Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu na vypracovanie štúdie - MP Profit PB, s.r.o. Zmluva na vypracovanie štúdie - MP Profit PB, s. r. o..pdf (1,5 MB)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o spolupráci s Trenčianskymi Tepliacami Zmluva Trenčianske Teplice.pdf (1461280)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o vydanie systémového certifikátu Zmluva systémový certifikát.pdf (1044755)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o poskytnutí verejných služieb Zmluva TCOM.pdf (345740)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva s Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s..pdf (2349253)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s obcou Plevník-Drienové Zmluva s Plevník Drienové.pdf (717670)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s Natur Pack, a. s. Zmluva Natur-pack, a. s...pdf (3301355)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s MV SR Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku.pdf (1201908)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu č. 76505 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Zmluva DPO SR.pdf (1424853)

Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere - Eurofondy Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy, dodatok č. 1.pdf (1600149)

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo s PROJART plus, s.r.o. Zmluva o DIELO - PROJART plus, s. r. o..pdf (2 MB)