Obec Záskalie – informácie.

_____________________________________________________________

 

            V severozápadnej časti Slovenska na Strednom Považí v časti Strážovskej hornatiny leží v kotline medzi vrchmi Veľký Manín ( 891 m ), Malý Manín ( 812 m ), Drieňovka( 639 m ) a Kavča ( 601 m ) malebná dedinka  Z á s k a l i e – vzdialená 8 km od okresného mesta Považská Bystrica.           

Obec Záskalie s osadou Bazalie sa prvýkrát spomína v roku 1379 ako Chonkakwmegye, Chukakeumegye,od roku 1405 ako Zázkale, vr. 1484 ako Superior Zazkalye a od roku 1598 ako Zaskalie, maďarsky Zászkalje.

Postupne patrila zemianskym rodinám Záskalských, Zámaroczyových , Klobušických, Podmanických, potom panstvu Považská Bystrica.

V roku 1598 obec mala 6 domov, v roku 1628 28 domov, 109 obyvateľov, v r.1784 mala 29 domov, 168 obyvateľov,v r. 1982 mala obec 75 domov , 278 obyvateľov.

Spôsob života určovala drsná klíma a máloúrodná pôda. Obyvatelia Záskalia sa venovali predovšetkým drevorubačstvu, furmančeniu a poľnohospodárstvu.

Historický symbol obce - Erb  z 18. storočia poukazuje skôr na charakter chotára. V poli pečatidla na pažiti medzi dvoma kríkmi stojí vták s dlhým zobákom (Sluka). Kruhopis pečatidla znie:  „ SIGIL (lum )  PO ( ssessionis )  ZÁSZKALIE“. Jeho odtlačky sa našli v dokumentoch z r. 1866-1880. Sluku ako znak nepoužíva žiadna ďalšia obec na Slovensku.

            Rozloha obce je 239 ha. Stred obce leží v nadmorskej výške 470 m.

Z nerastného bohatstva sú najvýznamnejšie ložiská vápenca v minulosti využívané pri výrobe vápna a ťažbe kameňa.

 Dnes žije v obci 180 obyvateľov, ale mnohé modernizované drevenice a domčeky hlavne v osade Bazalie slúžia na odpočinok a relaxačný pobyt mnohým ľuďom žijúcim v mestách.

Rovnako sem prichádzajú turisti nielen z blízkeho či vzdialenejšieho okolia a taktiež zo zahraničia. Priťahuje ich sem krása bizarných prírodných výtvorov Národnej prírodnej rezervácie „ Manínska tiesňava“ a Prírodnej rezervácie  „ Kostolecká tiesňava“.

Obe tiesňavy vymodeloval potok Teplanka svojou dlhoročnou erozívnou činnosťou do vápencových skál.

Tajomné prostredie tiesňav inšpirovalo aj režisérov celovečerných filmov ( Pacho hybský zbojník, Keby som mal pušku..... ), ktorých časť bola nafilmovaná práve v tomto prostredí.

            Nachádza sa tu viacero druhov vzácnej a preto prísne chránenej flóry a fauny, z ktorých treba spomenúť Astru alpínsku, Orlíček obyčajný, Poniklec  slovenský, Prvosienka holá, z hmyzu najmä motýľ Jasoň červenooký. Pri potulkách prírodou často vidieť vysokú srnčiu zver a muflónov.

Na území chotára obce a jej okolia sú vyznačené turistické trasy, náučný chodník s možnosťou  napojenia až na súľovské skaly.

            Prekrásna prírodná scenéria, bohatá fauna a flóra sú vhodným miestom pre turistiku, cykloturistiku, zber húb a ostatných lesných plodov, zo zimných športov beh na lyžach a rekreačnú turistiku i pre tých najnáročnejších. Obľúbené sú aj organizované  novoročné výstupy na Veľký Manín, odkiaľ možno vidieť celý región okresu Považská Bystrica a priľahlé pohoria. Vhodné prúdenie vzduchu okolo Veľkého Manínu vytvára podmienky aj pre lety na rogale.

            Medzi zaujímavosti obce Záskalie patrí aj horolezecká škola. Teoretické vedomosti si často v rámci dohodnutých podmienok  so  štátnou ochranou prírody overujú naši i zahraničný návštevníci priamo na strmých skalách oboch tiesňav pod odborným dohľadom.

Pre výstrahu vážnosti tohto športu je v Manínskej tiesňave vytvorený aj symbolický cintorín obetí, ktoré podcenili strmé skalné steny a precenili svoje sily.

Ubytovacie a stravovacie kapacity v Manínskej tiesňave – 2km od obce a čiastočne aj v obci poskytujú možnosť rekreácie aj pre rodiny s deťmi.

            Krásne je tu aj v lete i v zime. Kto raz navštívi tento kút Slovenska určite sa tu znova vráti.

 

 

Rodák zo Záskalia...Salezián don Bosca.docx (12,3 kB)