2017

 
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o spolupráci s Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenč.Teplice.pdf (2,1 MB)
Obec Záskalie zverejňuje dodatok č.1 k zmluve s MP Profit PB, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve - MP Profit.pdf (883,3 kB)
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o manažmente projektu - MP Profit PB, s. r. o..pdf (2 MB)
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu s Enviropol, s. r. o. Zmluva s Enviropol, s. r. o..pdf (1972550)
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o dielo s PROJART spol s r. o. Zmluva o dielo ÚPN-O Záskalie.pdf (833164)
Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o združení finančných prostriedkov Zmluva o združení finanč. prostriedkov.pdf (1,3 MB)