VZN obce Záskalie

Obec Záskalie zverejňuje všeobecne záväzné nariadenie na rok 2024:

VZN obce Záskalie na rok 2024.pdf (1549292)

 

Obec Záskalie zverejňuje všeobecne záväzné nariadenie na rok 2023:

VZN obce Záskalie na rok 2023.pdf (1569820)

 

VZN o miest.daniach a poplatkoch KO 2019.pdf (1,6 MB)

Obec Záskalie zverejňuje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 

VZN 1-2016.pdf (5171355)