2018

Obec Záskalie zverejňuje zmluvu o grantovom účte v Prima banke Zmluva Prima banka - účet.pdf (311,5 kB)

Obec Záskalie zverejňuje dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávr.finančného príspevku - PPA Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávr.fin.príspevku - PPA.pdf (668,8 kB)

 

Obec Záskalie zverejňuje dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov dodatok-c.-1-zaskalie.pdf (773,1 kB)

 

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o poskyt.nenávrat.finanč.príspevku Zmluva o poskyt.nenávrat.finanč.príspevku, PPA.pdf (7,4 MB)

TSK, Zmluva o postkytnutí dotácie TSK, Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (777,1 kB)

Obec záskalie zverejňuje licenčnú zmluvu s TENDERnet, s.r.o. Licenčná zmluva-TENDERnet, s.r.o..pdf (580,8 kB)

Obec Záskalie zverejňuje zmluvu o Municipálnom úvere-Eurofondy - Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy.pdf (1,2 MB)

Obec Záskalie zverejňuje zmluvu o spracúvaní osobných údajov - MADE, s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osob.údajov-MADE, s.r.o..pdf (1 MB)

Obec záskalie zverejňuje zmluvu s Slovak Telekom a.s. Telekom - dodatok k zmluve o poskytovaní služieb.pdf (580,6 kB)