Zverejnenie dodatku k zmluve.

21.02.2012 12:49

Dexia č.1.pdf (1,1 MB)Obec Záskalie zverejňuje Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.15/003/11.