Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

09.07.2013 08:44

Obec Záskalie zverejňuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena